Najnowsze wiadomości

25 lipca 2024 9:23

Badania na rynek, Inteligentny rozwój - konkurs ogólny dla przedsiębiorcówUzyskanie dofinansowania na otwarcie lub rozwój swojej działalności to szansa dla tych, którzy nie mogliby sobie pozwolić na założenie własnego biznesu, czy też na jego rozwinięcie w innym wypadku. O środki unijne może się ubiegać każdy, kto spełnia określone warunki i kto będzie miał ciekawy pomysł - kreatywność jest bowiem bardzo premiowana. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa wstrząsnęła całym światem - w tym także Unią Europejską.

Z pewnością trzeba będzie zmierzyć się z kryzysem, wywołanym pandemią, co wpłynie również na unijny budżet. Już teraz negocjacje unijnego budżetu pełne były zawirowań. Prócz nowych programów, których celem będzie odbudowa gospodarcza UE, pozostaną i te sprawdzone programy, pomagające przedsiębiorcom. Nie wiadomo jeszcze dokładnie które, jednak zapewne będą podobne do tych cieszących się dużym zainteresowaniem konkursów, które organizowano dotychczas - takich jak "Badania na rynek"! Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/ >>

Badania na rynek - informacje o konkursie

Badania na rynek to konkurs ogólny, którego celem jest realizacja projektów, związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem ich przeprowadzenia było zaś ulepszenie czegoś - osiągnięcie postępu czy to związanego z wprowadzeniem na rynek jakiegoś lepszego produktu, czy też podniesieniem jakości jakiejś usługi. Badania te zostały zaś przeprowadzone albo przez wnioskodawcę, albo też było to działanie na jego zlecenie. Konkurs cieszył się zawsze dużym zainteresowaniem, ponieważ rozwój przedsiębiorstwa - bez względu na jego wielkość - to zawsze olbrzymi sukces.

Badania na rynek - nabór i beneficjenci

Nabór wniosków do konkursu jest już zakończony, jednak zapewne pojawią się w przyszłości podobne programy, stawiające na rozwój firm - który jest przecież w konsekwencji rozwojem całego regionu i kraju. Beneficjentami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamknęły 1 rok obrotowy, trwający co najmniej 12 miesięcy i które przynajmniej w takim 1 zamkniętym roku obrotowym, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany był wniosek o dofinansowanie osiągnęły przychody ze sprzedaży większe lub równe 600 tysiącom złotych (zapis ten dotyczy mikro oraz małych przedsiębiorców) lub większe bądź równe 1 milionowi złotych (zapis ten odnosi się do średnich przedsiębiorców).

Dotacje dla mikro, małych i średnich firm

Dotacje przeznaczone na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są bardzo ważne. Takie dofinansowania pomagają nie tylko samym firmom, ale także wszystkim obywatelom, którzy mogą później korzystać z lepszych produktów i usług. Z dofinansowania można opłacić na przykład rozbudowę obiektu, wzniesienie nowego, zakup patentów, licencji, ale też maszyn, urządzeń czy linii technologicznych. Wszystkiego, co może okazać się konieczne, by zrealizować założony cel. Bardzo cenione są działania mające związek z ekologią - jak propagowanie recyklingu czy odnawialnych źródeł energii. W roku 2021 będą prowadzone negocjacje dotyczące nowych programów operacyjnych - wówczas będzie wiadomo jakie zostaną zorganizowane w przyszłości. 

Komentarze (0)