Najnowsze wiadomości

13 czerwca 2024 8:17

Co warto usprawnić w swojej firmie w 2024 roku?W zbliżającym się 2024 roku przedsiębiorców czeka wiele nowych wyzwań. Sprawdź, na jakie zjawiska warto się przygotować oraz jakie zaplanować działania, aby rozwijać swoją firmę i zachować konkurencyjność na rynku.

Jaki będzie 2024 roku w biznesie – trendy i możliwe wyzwania

Jednym z najważniejszych trendów w 2024 roku będzie dalszy rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Na znaczeniu powinna także zyskiwać kwestia cyberbezpieczeństwa – z powodu coraz groźniejszych i trudnych do wykrycia ataków hakerskich. Przedsiębiorcy staną przed koniecznością zaawansowanego zabezpieczania wrażliwych danych przed ryzykiem ich wycieku.

Aby firma mogła zachować konkurencyjność na rynku, będzie także musiała kierować się w swoich działaniach ideami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w tym zwłaszcza zrównoważonej produkcji i ekologii. Premiowane będą przedsięwzięcia służące redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczaniu zużycia zasobów naturalnych, a także zmniejszaniu negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Ważnymi trendami w biznesie będą dekarbonizacja i elektryfikacja.

Przedsiębiorcy mogą także spodziewać się w 2024 roku znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności – zwłaszcza z powodu wzrostu płacy minimalnej, dalszej presji płacowej, drożejącej energii oraz wzrostu obciążeń ZUS. Trudniej będzie zatrzymać pracowników, a spłaszczanie wynagrodzeń może przyczyniać się do spadku ich motywacji. Istotnym wyzwaniem w biznesie jest także ryzyko geopolityczne, związane m.in. z kolejnymi konfliktami zbrojnymi. Najprawdopodobniej utrzyma się również trend zdalnego i hybrydowego modelu pracy.

Jak rozwijać swoją firmę w nadchodzącym roku?

Warto już teraz przygotować się na wyzwania biznesowe w 2024 roku. Sprawdź, jakie działania warto podjąć, aby firma mogła się rozwijać.

Inwestycja w środki trwałe

Jeśli przedsiębiorca chce skutecznie konkurować z innymi podmiotami, potrzebuje nowoczesnych i sprawnych środków trwałych, w tym samochodów, urządzeń i maszyn czy sprzętu IT. W 2024 roku warto również zainwestować w zieloną energię, w tym panele fotowoltaiczne, pompę ciepła i magazyn energii.

Nie trzeba zamrażać kapitału – korzystniejszym rozwiązaniem są zewnętrzne źródła finansowania, a zwłaszcza leasing. Jest on łatwo dostępny dla firm bez względu na staż i historię kredytową. W przypadku większości przedmiotów firmy leasingowe stosują uproszczony tryb weryfikacji zdolności leasingowej, dzięki czemu można otrzymać decyzję nawet w dniu złożenia wniosku. Przedsiębiorca opłaca środek trwały w wygodnych ratach, których wysokość dostosowuje do potrzeb swojej firmy. Po zakończeniu umowy może korzystnie wykupić przedmiot na własność albo wymienić go na nowy.

Szkolenia dla pracowników i benefity pozapłacowe

Aby zatrzymać pracowników w firmie, warto oprócz podwyżek zaoferować im pozapłacowe benefity, np. kartę sportową, samochód służbowy, laptop czy telefon. Pozytywnie na ich motywację, a zarazem na rozwój firmy, wpłynie także możliwość uczestnictwa w szkoleniach (zarówno miękkich, jak i twardych) oraz oferowanie dofinansowania do studiów podyplomowych.

Outsourcing

Nie wszystkie procesy warto realizować wewnątrz firmy. Często bardziej opłaca się zlecić ich wykonywanie zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w określonym obszarze, np. marketingu, HR, logistyce, szkoleniach czy rachunkowości. Dzięki temu można skupić się na rozwoju działalności operacyjnej swojego przedsiębiorstwa. Outsourcing pozwala odciążyć pracowników i zapewnia oszczędności, związane m.in. z rekrutacją, wynagradzaniem pracowników, szkoleniami czy zakupem sprzętu.

Automatyzacja procesów

Ważnym działaniem w 2024 roku będzie również inwestycja w rozwiązania, które pozwalają zautomatyzować niektóre procesy w firmie – zwłaszcza proste i powtarzalne zadania, które nie wymagają kreatywności ani specjalistycznej wiedzy czy umiejętności. Narzędzia do automatyzacji podnoszą wydajność i efektywność pracy, a także zmniejszają koszty zatrudnienia oraz ryzyko błędów ludzkich. Można wykorzystywać je m.in. w logistyce, analizach biznesowych, obsłudze klientów, księgowości czy zarządzaniu finansami.

Artykuł partnera

Komentarze (0)